Usługi skanowania 3d


Prototypujemy elementy do postaci 3D. Przygotowujemy modele 3D istniejących elementów. Przeprowadzamy bezinwazyjną kontrolę jakości. Przygotowujemy dokumentację 2D i 3D.

Wykonujemy usługi z zakresu skanowania przestrzennego obiektów, budynków lub infrastruktury przemysłowej.

→ Proces skanowania 3d:

→ Bezinwazyjna kontrola jakości:

→ Skany 3d różnych elementów:

→ Skanowanie przestrzenne: